Vilkår og betingelser

Ved at benytte MæglerKontakten.dk (herefter "Hjemmesiden") accepterer du disse betingelser for brug af hjemmesiden og den service vi udbyder på den.

Hjemmesiden tilbyder en service (herefter "Servicen") hvor brugere sættes i forbindelse med udvalgte leverandører (herefter "Serviceudbydere").

Hjemmesiden udbydes af Smarter Concept Aps, Vermlandsgade 51, 2300 København S, CVR: 28498691

Brug af servicen
Servicen er gratis at benytte for brugere der ønsker at indhente et tilbud. For at benytte vores service skal du være fyldt 18 år.

Som bruger oplyser du via vores formular dine behov hvorefter du vil modtage tilbud fra op til 3 forskellige serviceudbydere.

Det er ikke tilladt at indsende ukorrekte oplysninger via vores formular eller at benytte forlmuaren til andre formål end at indhente tilbud.

Det er dit ansvar at sikre at de oplysninger der angives er korrekte.

Ved at udfylde formularen giver du som bruger os lov til at give relevante serviceudbydere adgang til dine oplysninger.

Når du som bruger har indsendt formularen med dine oplysninger modtager du først en bekræftelse fra os og dernæst vil du blive kontaktet af op til 3 serviceudbydere.

Herefter foregår kontakten direkte mellem dig som bruger og serviceudbyderen. Med mindre andet er aftalt foregår kontakten via telefon, sms eller mail.

Vi er ikke en del af en eventuel aftale du som bruger måtte indgå med en serviceudbyder. Vi formidler alene kontakten mellem brugeren og serviceudbyderen.

Hvis du indgår en aftale med en serviceudbyder er aftalen direkte mellem dig og den pågældende serviceudbyder.

Vi er hverken en del af tilbuddet eller leveringen af de ydelser der indgår i tilbuddet.

Vi garanterer ikke for indholdet af tilbud eller korrekt opfyldelse af tilbud, ligesom vi ikke kan garantere antal tilbud du som bruger vil modtage.

Korrekt opfyldelse af en aftale om levering af en ydelse i et afgivet tilbud er alene den enkelte serviceudbyders ansvar.

Serviceudbyderne er uafhængige virksomheder hvorfor vi ikke kan garantere at de fremsender et tilbud ligesom vi heller ikke kan garantere for det udførte arbejde.

Anvendelse af vores service sker på eget ansvar og aftaler indgået mellem brugere af vores service og serviceudbydere er os uvedkommende.

Hverken bruger eller serviceudbyder er forpligtet til at acceptere et tilbud.

Serviceudbydere er ikke forpligtet til at afgive tilbud.

Vi modtager eventuelt betaling fra serviceudbyderne for at henvise dig.

Ansvarsfraskrivelse
Vi garanterer ikke at vi kan finde serviceudbydere der kan give tilbud på din opgave.

Vi forbeholder os ret til ikke at gå videre med din henvendelse, hvis vi skønner at det ikke giver mening eller skønner at vi ikke kan finde serviceudbydere til at give tilbud på opgaven.

Vi påtager os ikke noget ansvar for opfyldelse, kvalitet, overholdelse af leveringstidpunkter eller lovlighed af det af serviceudbyderens leverede eller det af serviceudbyderens leveredes egenthed til formålet.

Vi påtager os intet ansvar for eventuelle tab du som bruger måtte lide som følge af din aftale med en serviceudbyder eller fejl og mangler begået af en serviceudbyder.

Eventuelle tvister mellem dig som bruger og serviceudbyder er os uvedkommende og det er alene serviceudbyderen der er ansvarlig for det leverede arbejde.

Vi bestræber os på kun at samarbejde med pålidelige serviceudydere, men kan ikke garantere for den enkelte serviceudbyders arbejde.

Vi samarbejder med udvalgte serviceudbydere. Vi garanterer ikke at de indhentede tilbud af markedets bedste eller billigste.

Vi påtager os ikke noget ansvar for skattemæssige og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe af brugen af vores service.


Databeskyttelse

Når du som bruger benytter vores formular til at lave en forespørgsel oprettes en profil i vores system, med de oplysninger du har indtastet i formularen.

Oplysningerne opbevares på betryggende vis og vil kun være tilgængelige for betroede medarbejdere og relevante serviceudbydere.

Vi opbevarer oplysningerne med det formål at drive servicen og kunne formidle kontakten mellem dig som bruger og de serviceudbydere der skal give tilbud.

Oplysningerne vil ikke blive brugt til andre formål og slettes automatisk efter 3 år.

Du har altid ret til at få oplyst hvilke data vi opbevarer om dig og har ret tilat få rettet eller slettet oplysningerne.

Hvis du ønsker dine oplysnigner rettet eller slettet kan du rette henvendelse via denne side.

Ved at indsende vores formular accepterer du at vi indsamler, opbevarer og behandler de oplysninger du angiver i formularen.

Du accepterer endvidere at vi må videregive de oplysninger du angiver i formularen til relevante serviceudbydere, med henblik på at de kan kontakte dig og afgive tilbud.

Du acceperer serviceudbydere vi samarbejder med må bruge de indtastede oplysninger til at kontakte dig via telefon, email eller sms for at afgive tilbud.

Du accepterer samtidig at vi må kontakte dig i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Ved en eventuel sammenlægning eller salg af hjemmesiden til 3. part vil de oplysninger som du har angivet følge med.

For yderligere information om vores databehandling se venligst vores privatlivspolitik.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse betingelser til enhver tid og uden varsel. Gældende betingelser kan altid findes på hjemmesiden.

Brug af hjemmesiden er underlagt dansk ret. Tvister som måtte udspringe som følge af brugen af hjemmesiden skal indbringes for de danske domstole med retten i København som første instans.

Disse vilkår er senest opdateret 1. september 2022.

Er du ejendomsmægler og ønsker at du samarbejde med os? Klik her